USSPA – Dolní Dobrouč exterior

Exteriéry a interiéry sídla firmy USSPA

Po třech letech příprav a stavebních prací máme další projekt hotový. Dostavbou administrativní části sídla firmy USSPA v Dolní Dobrouči a novou fasádou na výrobě se nám podařilo sjednotit původní nesourodé objekty a to jak hmotově, tak stylově. Proměnou prošel i interiér a část stávajících dispozic. Cílem bylo nejen rozšířit kancelářské prostory, ale hlavně vytvořit reprezentativní prostředí v původním objektu, který začal být nedostačující jak prostorově, tak vizuálně. Nástavba na střeše výrobní haly je koncipována s tzv. "pilovou střechou", čímž se odkazujeme na průmyslový charakter objektu. Nově zde vznikla také terasa pro zaměstnance.

Celková plocha / 562m2
Náklady / 15.000.000 Kč
Projekt / Exteriéry administrativního objektu
Klient / USSPA
ROK / 2021-2022

next