Javorina II

Výstavní stánek

Druhý výstavní stánek pro Javorinu jsme pojednali jako abstraktní polygonovou scenériiVysokých Tater. Vzhledem k představovaným novinkám bylo potřeba jim utvořit vizuálnědostatečné pozadí pro prezentaci a zároveň je, díky tomu propojit do pomyslného celku.Na půdoryse stánku tak vznikla jakási údolí, jejichž hřebeny nepřímo oddělovali různorodéprodukty a dali jim vzájemně vyniknout. V rámci barevnosti jsme zvolili šedo-zelený odstín,jakožto průmětnou většiny tatranských horskýcn barev (šedé skály a zelená flóra).

  • Celková plocha / 50m2
  • Náklady / 130.000 Kč
  • Projekt / Výstavní stánek
  • Klient / Javorina
  • ROK / 2020