Javorina I

Výstavní stánek

První výstavní stáněk pro slovenskou Javorinu jsme koncipovali jako éterickou horskoukrajinu zahalenou do ranní mlhy. Moment, který každý zná, ale málokdo ho je schopenzastavit. V rámci stánku jsme se snažili o cílené oddělení produktů od různých tvůrců ajejich zasazení do pomyslného horského prostředí, odkud Javorina pochází. Vznikly takjednotlivé vrstvy / horizonty, které se, díky aplikaci na jemné textílii, vzájemně překrývali adocházelo k prostorovému vnímání propojeného obrazu křivky vrcholů Vysokých Tater. Vzadní části stánku pak byla umístěna malá jednací část, prezentační TV a sklad.

  • Celková plocha / 60m2
  • Náklady / 160.000 Kč
  • Projekt / Výstavní stánek
  • Klient / Javorina
  • ROK / 2019