Škoda Icerink – interiér

Exteriéry a interiéry sportovního zařízení


Zásadním prvkem objektu je kazetová fasáda z práškově lakovaných hliníkových plechů, umístěných na diagonálních nosnících. Jednotlivé kazety jsou různě otevřeny směrem dovnitř, to umožňuje distribuci světla podle potřeby a je docíleno výrazně dynamického efektu. Samozřejmostí je nasvícení systémem LED RGB svítidel. Interiéry samotné jsou vyvedeny ryze účelově s důrazem na nízké realizační náklady. Proto je většina povrchů provedených finálně v konstrukčních materiálech, jako je beton, tvárnice, apod. V konstrastu s tím jsou organické sádrokartonové stěny ve foyer, které umocňují vertikalitu a evokují nepřímo ledová kluziště. Součástí celého interiérověho řešení je pak recepce, bistro, šatny, fitness, dětský koutek i brusírna bruslí. Barevné akcenty procházejí celým interiérem a slouží jako srozumitelný navigační systém.Celková plocha / 1800m2
Náklady / 170.000.000 Kč
Projekt / Exteriéry a interiéry sportovního zařízení
Klient / Padok Investment
ROK / 2018

  • awards / Stavba roku 2018

  • Stavba roku 2018


next